خدمات آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

آزمايشگاه موجود در کارخانه منصورآباد علاوه بر داشتن امكانات لازم براي آزمايشهاي تيتراسيون، مجهز به دو دستگاه اتميك ابزربشن و سيستم نرم افزاري كنترل كيفي و كمي توليد مي‌باشد. اتاق آماده‌سازي نمونه‌ها و اتاق ترازو از جمله بخش‌هاي اين آزمايشگاه مي‌باشد كه وجود اين امكانات، آزمايشگاه را به يكي از مجهزترين آزمايشگاههاي استان يزد تبديل نموده است. اين واحد قادر به انجام آزمايش و آناليز انواع مواد معدني مي باشد.

آزمايشگاه کانه آرايي

درآزمايشگاه خردايش و فلوتاسيون نمونه‌هاي خوراك قبل از ورود به كارخانه مورد تست خردايش و فلوتاسيون قرار مي‌گيرد و روش بهينه خردايش و فلوتاسيون تعيين مي‌گردد. پس از انجام اين آزمايش ها دستورالعملهاي نهايي در مورد چگونگي خردايش و فلوتاسيون به خط توليد كارخانه داده مي‌شود.

دیدگاه ها بسته شده اند.