معدن مس خوت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کانسار مس خوت در فاصله ۸۵ کیلومتری جنوب غرب یزد و در دامنه ارتفاعات رشته کوه زاهنگ قرار دارد. محل کانسار داری طول و عرض جغرافیایی ´۵۲˚۳۱ و ´۴۲˚۵۳ می باشد.  جاده دسترسی به این کانسار تا روستای متروک معین آباد که در فاصله ۴ کیلومتری کانسار واقع گردیده آسفالت و از معین آباد تا کانسار خود جاده خاکی می باشد که به غیر از فصول بارندگی به وسیله سواری قابل رفت و آمد می باشد. منطقه در محدوده آب و هوایی نیمه خشک       (semi – arid)  ایران مرکزی قرار گرفته که صرفنظر از چند ماه سرد در بقیه فصول قابل کار می باشد.

دیدگاه ها بسته شده اند.